e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

(Preusmerjeno z Predstavitev projekta)
Skoči na: navigacija, iskanje
Naslov:

eELE plus
Dostop:

http://eele.fe.uni-lj.si

http://eele.tsckr.si
Predstavitev e-učbenika:

E-učbenik eELEplus je multimedijsko didaktično spletno gradivo, ki vključuje slike, animacije, video in interaktivne elemente. Izveden je na dveh zahtevnostnih nivojih in pokriva učne programe oziroma kataloge znanj predmetov in strokovnih modulov s področja elektrotehnike v programih poklicno-tehniškega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, tehniške gimnazije in višješolskega izobraževanja. Obsega naslednje vsebine: izmenične električne količine, izmenična električna vezja, resonančni pojavi, trifazni sistemi, prehodni pojavi. Gradivo je namenjeno dijakom in študentom kot študijsko gradivo ter motivacija k samostojnem delu in učenju. Učiteljem je gradivo v pomoč pri podajanju novih vsebin, ponavljanju, utrjevanju in preverjanju znanja.
Ključne besede:

osnove elektrotehnike, periodična količina, harmonična količina, frekvenca, faza, izmenične električne količine, kompleksni račun, kazalci, upor, kondenzator, tuljava, impedanca, admitanca, izmenična električna vezja, kompleksna moč, delovna moč, jalova moč, navidezna moč, kompenzacija jalove moči, resonanca, transformator, trifazni sistem, zvezdna vezava, trikotna vezava, prehodni pojavi.
Predstavitev projekta:

eELEplus je multimedijsko didaktično spletno gradivo s področja osnov elektrotehnike (torej temeljev elektromagnetike in električnih vezij), ki vključuje slike, animacije, video in interaktivne elemente. Predstavlja nadgradnjo in dopolnitev vsebine že obstoječih e-gradiv eOET-1 in eOET-1plus (http://eoet1.fe.uni-lj.si).

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 2009 in 2010 v okviru operacij za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju (pogodba o sofinanciranju: 3311-09-303017).

Gradivo temelji na sistemu MediaWiki, integriran je v sistem za eizobraževanje e-cho, sama v sebina pa je dostopna v obliki po standardu SCORM. Ti pristopi ne samo omogočajo dijakom in študentom samostojno učenje in učiteljem uporabo gradiva pri pouku, pač pa lahko slednji gradivo prenesejo k sebi, dopolnjujejo, prilagajajo ter podajajo pripombe, nasvete in sugestije. Upamo, da bodo uporabniki tudi v obstoječem gradivu našli dober pripomoček za učenje in poučevanje in da bomo na ta način pri dijakih dosegli boljše razumevanje, boljšo predstavo in posledično boljše razutate pri preverjanjih znanja.

E-gradivo (oz. posamezni sklopi) so uporabni pri naslednjih programih/predmetih oz. strokovnih modulih:

 • poklicno tehniško izobraževanje/Elektrotehnik: Uporaba električnih vezij in naprav, 99 ur
 • srednje strokovno izobraževanje/Elektrotehnik: Načrtovaje in priklopi električnih naprav, 105 ur
 • srednje strokovno izobraževanje/Tehnik mehatronike: Elektrotehnika v mehatroniki, 66 ur
 • srednje strokovno izobraževanje/Tehnik elektronskih komunikacij: Enosmerni in izmenični tokokrogi, 99 ur
 • tehniška gimnazija: Elektrotehnika, 105 ur; izbirni predmet na splošni maturi,
 • višješolski študijski program: Elektroenergetika: Osnove elektrotehnike (harmonični tokovi), 8 ur
 • višješolski študijski program: Mehatronika: Osnove elektrotehnike (izmenične veličine), 6 ur
 • kot uvod pri predmetih Osnov elektrotehnike na univerzitetnem in strokovnem študijskem programu univerz.
Gradniki:
 • avtorske pole gradiva: 19,
 • tehnične skice: 400,
 • fotografije: 200,
 • animacije/simulacije: 60 min,
 • zvok: 150 min,
 • avdio-video posneteki: 90 min,
 • seminarji: 4.
Vodja projekta in skrbnik e-učbenika:
Avtorji:
 • izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el.
 • Srećko Simović, univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž. el.
 • Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el.
 • Rado Logonder, univ. dipl. inž. el.
 • Beti Vučko, univ. dipl. inž. el.
 • as. dr. Edi Bulić, univ. dipl. inž. el.
Ilustratorji:
 • Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Anton R. Sinigoj, univ. dipl. inž. el.
 • Uroš Simović, univ. dipl. inž. el.
Fotografa:
 • Srećko Simović, univ. dipl. inž. el.
 • Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el.
Tehnične risbe:
 • Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Anton R. Sinigoj, univ. dipl. inž. el.
 • Srećko Simović, univ. dipl. inž. el.
 • Rado Logonder, univ. dipl. inž. el.
 • Beti Vučko, univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el.
 • as. dr. Edi Bulić, univ. dipl. inž. el.
 • Uroš Simović, univ. dipl. inž. el.
Likovno-tehnični urednik:
 • Franci Lajovic, elektrotehnik
Notografa:
 • Uroš Simović, univ. dipl. inž. el.
 • Andrej Cafuta, dipl. inž. el.
Lektorica:
 • Dragica Debeljak, prof.
Partnerske institucije in

sodelavci pri projektu:

 • Fakulteta za elekrotehniko, Univerza v Ljubljani: izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el.;  izr. prof. dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž. el; as. dr. Edi Bulić, univ. dipl. inž. el.; doc. dr. Peter Kokelj, univ. dipl. inž. el. (LOEE); mag. Marko Papić, univ. dipl. inž. el.; dr. Jože Guna, univ. dipl. inž. el. (LTFE); Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el. (SŠTS Šiška).
 • Šolski center Kranj: Srećko Simović, univ. dipl. inž. el.; Rado Logonder, univ. dipl. inž. el.; Jože Drenovec, univ. dipl. org., inž. el.; Beti Vučko, univ. dipl. inž. el; Dragica Debeljak, prof.; Janja Humar, dipl. komerc.; Uroš Simović, univ. dipl. inž. el.; Uroš Šterbenk; Andrej Cafuta, dipl. inž. el.
 • IT Niansis Franci Lajovic s. p.: Franci Lajovic, elektrotehnik; Metka Avbelj Lajovic, ekonomski tehnik.
Recenzenta:
Konzulent:
 • Davorin Majkus, univ. dipl. inž. el. (CPI).
Skrbnik projekta:
 • dr. Borut Čampelj, univ. dipl. mat. (MŠŠ)
Založnik:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elekrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko
Kataložni zapis: Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

COBISS.SI-ID=293821184

ISBN 978-961-6999-08-3 (html)
Leto izdaje (vnosa v katalog): 2018
Vlogi za potrditev e-učbenika

z recenzijami:

Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje

Strokovni svet RS za splošno izbraževanje
Sklepa o potrditvi e-učbenika: Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje
Osebna orodja