e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 3.1.3: Primerjava časovnih potekov napetosti v ohmskem izmeničnem krogu
Slika 3.1.4: Časovni potek napetosti in toka v izmeničnem krogu s čisto ohmsko upornostjo
Fotografija 58
Fotografija 61
Fotografija 62
Fotografija 151
Fotografija 152

Poskus 3.1.2:

Na izvor sinusne izmenične napetosti npr. 6 V /50 Hz priključimo zaporedno vezavo plastnih uporov 1000 Ω in 2000 Ω (slika 3.1.3). Na dvokanalnem osciloskopu primerjajmo časovna poteka napetosti izvora in padca napetosti na R2 .


  • Obliki časovnih potekov napetosti izvora in padca napetosti na uporu sta sinusni – enaki.
  • Padec napetosti na uporu je v fazi z napetostjo izvora.Prek padca napetosti na ohmski upornosti posredno opazujemo tudi časovni potek toka. Iz do sedaj spoznanih dejstev o električnem toku namreč vemo, da je tok skozi konstantno ohmsko upornost premo sorazmeren z napetostjo:Prepričali se bomo, da plastne upore, kot sta upora v poskusu 3.1.2, lahko pri nizki frekvenci obravnavamo kot upora s praktično čisto ohmsko upornostjo (idealna upora). Zato lahko sklepamo:


  • Sinusna izmenična napetost požene v električnem krogu s čisto ohmsko upornostjo sinusni izmenični tok, ki je v fazi z napetostjo.


Velja tudi obratno:


Sinusni izmenični tok povzroči na ohmski upornosti sinusni padec napetosti, ki je v fazi s tokom.


Obe ugotovitvi nazorno prikazuje slika 3.1.4.


O ugotovitvi se lahko prepričamo tudi po matematični poti. V Ohmov zakon za trenutno vrednost tokavstavimo izraz za trenutno vrednost sinusne napetost
:
Primerjava izrazov trenutnih vrednosti sinusne napetosti in toka potrjuje identičnost in sočasnost časovnih potekov obeh količin v ohmskem izmeničnem krogu.
3.1.1.1 Ohmski upor v enosmernem in izmeničnem krogu 3.1.1.3 Energija in moč v ohmskem izmeničnem krogu

Osebna orodja