e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Konstantni del moči splošnega bremena je hkrati tudi srednja oziroma poprečna moč, ki jo imenujemo delovna ali aktivna moč
:Faktor cos
je faktor delavnosti, ki je razpet med števili nič in ena, fazni kot
vsakršnega sestavljenega bremena pa med kota –90 ° in 90 °.


Zgled 1

S tablice motorja, ki ga priključujemo na omrežno napetost, odčitamo frekvenco (50 Hz), efektivno vrednost napetosti (230 V), nazivno moč (1,5 kW), faktor delavnosti (0,78) in izkoristek (0,85). Izračunajmo efektivno vrednost toka motorja pri njegovi nazivni obremenitvi. ⇒ Delovna oziroma poprečna električna moč P motorja jeIz formule za delovno moč sledi efektivna vrednost toka motorja:
2.5 Trenutna moč 2.5.2 Jalova ali reaktivna moč

Osebna orodja