e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 3.1.1: Enostavni izmenični krog
Fotografija 12
Fotografija 13
Fotografija 14
  • Enostavni izmenični krog je električni krog z izvorom sinusne izmenične napetosti in čistim ohmskim, induktivnim ali kapacitivnim porabnikom (slika 3.1.1).Tako idealno preprostih izmeničnih električnih krogov v praksi pravzaprav ni. Upori, še posebej žični, imajo poleg ohmske upornosti uporovne žice tudi določeno induktivnost, tuljave poleg induktivnosti določeno ohmsko upornost navitja ter kondenzatorji poleg kapacitivnosti še določeno prevodnost dielektrika.


Navedene "dodatne" lastnosti (neidealnosti) realnih elementov izmeničnih krogov povzročajo v krogih neželene učinke in otežujejo dosledno obravnavo, zanemarimo pa jih lahko le pri določenih pogojih.


Ker bodo sestavni del obravnave izmeničnih krogov tudi poskusi, bomo tudi enostavne izmenične kroge morali obravnavati z realnimi elementi. Povsod, kjer bo potrebno, bomo opozorili na vpliv njihove neidealnosti, samo neidealnost elementov pa bomo obravnavali posebej.


Pri risanju časovnih in kazalčnih diagramov bomo zaradi boljše nazornosti in lažje primerjave časovnih potekov količin za količino, ki jo bomo najprej risali, izbrali položaj na pozitivni vodoravni osi.


Podpoglavja:


3 Lastnost in zakonitosti izmeničnih krogov 3.1.1 Izmenični krog z idealiziranim ohmskim uporom

Osebna orodja