e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje

Faktor delavnosti ohmskih porabnikov (φ = 0 °) ima vrednost 1 (cos 0 ° = 1), delovna moč teh porabnikov pa je enaka navidezni (P = S cosφ = S).


Pri konstrukciji ohmsko induktivnih in ohmsko kapacitivnih porabnikov si sicer prizadevamo, da bi vrednost njihovega faktorja cosφ bila čim bliže 1, toda fizikalne osnove delovanja le-teh (potrebna jalova energija) pogosto pogojujejo njihov faktor delavnosti precej pod vrednostjo 1. Nekaj značilnih faktorjev delavnosti je zbranih v preglednici:


TABELA: Faktorji delavnosti za nekatere porabnike izmeničnega toka
9.1 Faktor delavnosti izmeničnega toka 9.1.2 Faktor delavnosti električnih omrežij

Osebna orodja