e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 7.3.9: Frekvenčni karakteristiki polne upornosti in prevodnosti zaporednega nihajnega kroga

Frekvenčno karakteristiko toka (slika 7.3.7) smo dobili pri konstantni napetosti izvora v krogu, zato bi pripadajočo frekvenčno karakteristiko impedance ali admitance lahko dobili že po Ohmovem zakonu:


in


Slika 7.3.9 pravzaprav ne prinaša novosti – le nazorneje prikazuje spoznanja o lastnostih zaporedne vezave upora, tuljave in kondenzatorja v izmeničnem krogu. »Novost« je predvsem to, da nihajni krogi koristijo lastnosti zaporednega RLC kroga predvsem pri resonančni frekvenci.
7.3.1.3 Frekvenčna karakteristika toka zaporednega nihajnega kroga 7.3.1.5 Napetostna resonanca

Osebna orodja