e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 44: Kompenzacija jalove moči bremena induktivnega značaja s kondenzatorjem in pripadajoč kazalčni diagram.
Za distributerja električne energije je moteče prenašanje jalovega dela energije; to paralizira omrežje, krivec zanj pa so v glavnem elektromotorni pogoni oziroma bremena induktivnega značaja. Da bi se neželjeni učinek izmenjevanja energije omilil ali v celoti odpravil, se uporablja ukrep kompenzacije, katerega srž je v tem, da se bremenu, recimo motorju, ki ima jalovo moč
pozitivno, vzporedno priključi kondenzator, ki ima jalovo moč negativno, ob primerni kapacitivnosti
pa ravno tolikšno, da v celoti kompenzira jalovo moč elektromotorja (slika 44). Določiti moramo le še njegovo kapacitivnost
. Kompleksna moč
sestavljenega bremena je enaka vsoti kazalcev moči elektromotorja
in kondenzatorja
:Očitno bo jalova moč sestavljenega bremena enaka nič, ko bokar je tudi zagotovilo, da se med sestavljenim bremenom in omrežjem ne bo jalovo izmenjevala energija. Energija bo v sestavljeno breme dotekala tako, kot da bi bilo to breme čisti upor. Kaj je tista novost, ki jo v zgodbo prinaša kompenzacijski kondenzator? Če se je pri nekompenziranem elektromotorju del energije izmenjeval med motorjem in omrežjem, potem se ta del energije pri kompenziranem bremenu izmenjuje le med motorjem in kondenzatorjem, torej znotraj sestavljenega bremena.


Podpoglavja:


7.6.5 Večfazni sistemi 8.1 Nepopolna kompenzacija

Osebna orodja