e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje


Slika 3.1.16: Kondenzator v enosmernem in izmeničnem krogu
Fotografija 128
Fotografija 43
Fotografija 44
Fotografija 45

Poskus 3.1.6:

Kondenzator s kapacitivnostjo 10 μF priključimo zaporedno z mA-metrom najprej na enosmerno napetost 12 V (sl. 3.1.16 a) in potem na izmenično sinusno napetost 12 V/50 Hz. Izmerimo toka obeh priključitev in ju primerjajmo med seboj.

  • V primeru enosmerne napetosti je v krogu le kratkotrajni tok polnjenja kondenzatorja[1].
  • V primeru izmenične napetosti je v krogu stalni električni tok.


  • Kondenzator enosmernega toka ne prevaja, izmeničnega pa navidezno prevaja.
  • Za enosmerni tok predstavlja kondenzator neskončno, za izmenični tok končno upornost.


V poskusu 3.1.6 a) smo zaznali le kratkotrajni tok ob sklenitvi električnega kroga. To je bil tok polnjenja kondenzatorja, dielektrik pa je onemogočal tok skozi kondenzator. V poskusu 3.1.6 b) pa izmenična napetost povzroča v električnem krogu tok izmeničnega polnjenja in praznjenja kondenzatorja, čeprav tudi v tem primeru skozi dielektrik kondenzatorja ni toka.


  • Vzrok prevodnosti izmeničnega kroga s kondenzatorjem je izmenično polnjenje in praznjenje kondenzatorja.
  • Prevodnost kondenzatorja v izmeničnem krogu imenujemo kapacitivna prevodnost[2] (BC).


S ponovitvijo poskusa 3.1.6 b) pri stalni kapacitivnosti in frekvenci in različnih napetostih bi ugotovili, da tudi v izmeničnem krogu s kondenzatorjem velja med napetostjo in tokom premo sorazmerje.


  • Kapacitivna prevodnost je pri konstantni kapacitivnosti linearna prevodnost.


Pri zanemarljivi neidealnosti dielektrika kondenzatorja (idealiziranenem kondenzatorju), znani sinusni napetosti na kondenzatorju in znanem toku v električnem krogu s kondenzatorjem lahko kapacitivno prevodnost izračunamo na osnovi razmerja maksimalnih ali efektivnih vrednosti napetosti in toka:Z obratnim sorazmerjem dobimo kapacitivno upornost[3] kondenzatorja v izmeničnem krogu (XC).Primer:

V izmeničnem krogu s kondenzatorjem je tok 12 mA. Kolikšna sta kapacitivna prevodnost in upornost kondenzatorja, če je napetost na kondenzatorju 6 V?
Opombe

  1. OE1, str. 188
  2. Pravimo ji tudi susceptanca.
  3. Kondenzator se v izmeničnem krogu, podobno kot tuljava, vede re-aktivno – deluje kot breme in generator oziroma ima povratni učinek, zato pravimo upornosti kondenzatorja v izmeničnem krogu tudi reaktanca.
3.1.3 Izmenični krog z idealiziranim kondenzatorjem 3.1.3.2 Časovni potek napetosti in toka..

Osebna orodja