e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 66: Kazalčni diagram moči transformacije.

Vhodno kompleksno moč S1 (moč v transformator) določata kazalca primarne napetosti in toka; glede na izpisane relacije sledi:
Vhodna kompleksna moč je enak vsoti dveh: v prvi prepoznamo imaginarno moč magnetenja jedra (j
1m), v drugi pa kompleksno moč bremena (Sb):


in


Vhodna delovna moč je enaka delovni moči bremena, vhodna jalova moč pa je za jalovo moč magnetenja jedra večja kot jalova moč bremena (slika 66).
3.7.5 Kazalčni diagram vezja 3.7.7 Transformacije

Osebna orodja