e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 57: Nadomestno vezje realne tuljave in njej ustrezen kazalčni diagram.

Zaporedno vezje tuljave in upora je najosnovnejši model realne tuljave (slika 57). Kazalce napetosti določajo elementi vezja, krožna frekvenca in kazalec toka,


in


Napetost realne tuljave določata dve nedeljivi napetosti, saj sta porazdeljeni vzdolž celotnega navitja. Kazalec napetosti na uporu predstavlja neželen ali parazitni padec napetosti; kot takšen določa toplotne izgube v navitju tuljave. Od solidne tuljave pričakujemo, da je podobna idealni: da je parazitni padec napetosti zanemarljiv. O tem govori kvaliteta
realne tuljave:Kot
je spet izgubni kót, tokrat izgubni kot realne tuljave.


Zgled 2

10 m dolgo žico iz bakra, ki je prelakirana s slojem debeline
in ima premer
, spiralno navijemo na keramični valj premera
(zavoji se med seboj dotikajo). Izračunajmo kvaliteto in izgubni kot tuljave pri
. ⇒ Srednji premer tuljave
, število ovojev
in dolžina tuljave
. Induktivnost in upornost navitja ter kvaliteta in izgubni kot so:


inPri nižji frekvenci je kvaliteta skromnejša, v nasprotnem je večja.4.1 Realen kondenzator 4.3 Dielektrične izgube

Osebna orodja