e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 51: Resonančna krivulja amplitude toka v zaporednem nihajnem vezju. Pasovno širino določata frekvenci oziroma krožni frekvenci, pri katerih je amplituda toka enaka 70,7 % maksimalne amplitude.

Do tu nas je zaposlila zgolj resonanca, nič pa diagram resonančne količine oziroma resonančna krivulja in stanje količin nihala pri drugih vsiljenih frekvencah. V ta namen si osvežimo diagram amplitude toka v zaporednem nihajnem krogu (slika 51). Zanimive so tudi resonančni bližnje frekvence, pri katerih vir še vedno prepričljivo vzbudi nihajno vezje. Če je resonančna krivulja ožja, bolj ušiljena, pravimo, da je nihajni krog selektiven: da ga v izdatnejše nihanje spravi ozek pas frekvenc, pri drugih pa je odziv kroga manj izrazit.


Dogovor je, da se kot širino resonančne krivulje razume vrednost
, v prenesenem pomenu pa tudi dolžino frekvenčnega intervala oziroma pasu med bočnima frekvencama
in
, v katerem vrednost resonančne količine
ne zdrsne pod vrednost
, kar ustreza približno 70,7 % maksimalne vrednosti. Če pasovno širino
nihajnega vezja normiramo, da jo delimo z resonančno frekvenco
, dobimo še normirano pasovno širino
:Normirana pasovna širina govori torej o stopnji selektivnosti: Če je nihajno vezje bolj selektivno (da ima manjši b), potem rečemo, da je kvalitetnejše, da ima večjo kvaliteto. Kvaliteta
je definirana takole:
6.2 Zaporedni nihajni krog ter tokovna resonanca 6.2.2 Pasovna širina in kvaliteta zaporednega nihajnega kroga

Osebna orodja