e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 1.4: Časovni potek izmenične napetosti
Slika 1.23: Impulzna oblika toka
Slika 1.24: Srednja vrednost periodične količine
Fotografija 52
Fotografija 53
Fotografija 54

Pri usmerjanju izmeničnih količin in elektrolizi (npr. nanosu kovinskih prevlek na predmete, krmiljenju, npr. servomotorjev ... ) se pogosto srečujemo z impulzno obliko periodične količine (sl. 1.23). V takih primerih je dobro poznati tudi povprečno ali srednjo vrednost periodične količine. V bistvu je to ekvivalentna enosmerna količina, izračunamo pa jo na osnovi univerzalne enačbe:  • Srednjo vrednost periodične količine označujemo z malo poševno tiskano, zgoraj nadčrtano črko ū, ī ...


Primer:

Izračunaj srednjo vrednost toka in napetosti, katerih časovna diagrama prikazujeta sliki 1.23 in 1.24.
Slika 1.23:

Slika 1.24:


Za izmenične količine, kot je npr. sinusna (sl. 1.4), je razlika površin v periodi enaka nič, zato velja:


  • Srednja vrednost poljubne izmenične količine je nič.


Z medsebojno primerjavo srednjih vrednosti pogostejših izmeničnih in sestavljenih oblik nas informativno seznanja preglednica 1.2.
1.3 Efektivna vrednost sinusne količine 1.5 Fazni premik in fazni kot

Osebna orodja