e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 91: Tristebrni trifazni transformator s tremi primarnimi in tremi sekundarnimi navitji.

Osnove transformiranja napetosti, toka, moči in imitance smo spoznali pri dvostebrnem feromagnetnemu jedru, ki magnetno poveže dve navitji, napravi rečemo tudi enofazni transformator. Pri trifaznem transformatorju je jedro tristebrno, z dvema navitjema na vsakem stebru, vsak par navitij služi svoji fazi (slika 91). Transformator ima tri enaka primarna in tri enaka sekundarna navitja, ki so na primarni in sekundarni strani vezana v trikot ali zvezdo. Če je le trifazno breme simetrično, so zakonitosti pretvorb (napetosti, tokov ...) pri trifaznem transformatorju enake kot pri enofaznem[1].


Opombe

  1. V kolikor je breme nesimetrično, nastopijo težave, ki jih zadovoljivo rešujejo posebne vezave delnih navitij na primarni in sekundarni strani transformatorja.


Podpoglavja:


7.5 Trifazno breme v trikotni vezavi 7.6.1 Daljnovodi

Osebna orodja