e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 3.2.12: Trikotnik tokov in prevodnosti vzporedne veza upora in kondenzatorja
Fotografija 124
Fotografija 125
Fotografija 126
Fotografija 127

Podobno kot smo v primerih zaporednih vezav v izmeničnem krogu iz kazalčnega diagrama izrisali trikotnik napetosti, izrišemo iz kazalčnega diagrama vzporedne vezave (sl. 3.2.11 b) trikotnik tokov (sl. 3.2.12 a).


Če stranice tokovnega trikotnika delimo s skupno količino vzporedne vezave, napetostjo U,dobimo podoben pravokotni trikotnik (sl. 3.2.12 b), katerega stranice so prevodnosti kroga.


  • Toki in prevodnosti v izmeničnem krogu z vzporedno vezavo upora in kondenzatorja tvorijo pravokotna trikotnika.
  • Efektivni tok izvora je enak geometrični vsoti efektivnih tokov, prevodnost vezave pa geometrični vsoti prevodnosti vzporedno vezanih upora in kondenzatorja.
  • Prevodnosti vezave Y (S) pravimo admitanca.Pri računanju faznega kota ali s faznim kotom pa velja npr.:Že pri prvi vzporedni vezavi omenimo dejstva, ki jih zaradi enostavnosti pozneje ne bomo omenjali:


  • Trikotnik tokov velja za efektivne in maksimalne vrednosti tokov.
  • Trenutne vrednosti izmeničnih tokov vzporedno vezanih elementov seštevamo aritmetično.


Primer:

1. Vzporedna vezava upora z upornostjo 3 kΩ in kondenzatorja s kapacitivno upornostjo 4 kΩ je priključena na izmenično napetost 3 V. Izračunaj toke, admitanco in impedanco ter fazni kot, ki ga povzroča vezava.

Primer:

2. Vzporedna vezava upora in kondenzatorja je priključena na sinusno napetost s frekvenco 50 kHz. Kolikšna je kapacitivnost kondenzatorja, če je tok izvora 75,8 mA in tok upora 23 mA, upornost upora pa je 10 kΩ?


3.2.3.1 Časovni potek napetosti in toka.... 3.2.4 Vzporedna vezava upora, tuljave in kondenzatorja

Osebna orodja