e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje


Slika 3.1.7: Tuljava v enosmernem in izmeničnem krogu
Fotografija 65
Fotografija 66
Fotografija 67

Poskus 3.1.4:

Tuljavo s čim večjo induktivnostjo in čim manjšo ohmsko upornostjo navitja priključimo najprej na enosmerno napetost 12 V (sl. 3.1.7 a) in potem na izmenično napetost z efektivno vrednostjo 12 V (sl. 3.1.7 b). V obeh primerih izmerimo tok.

  • Efektivni izmenični tok je veliko manjši od enosmernega


  • Tuljava dobro prevaja enosmerni tok.
  • Tuljava praviloma prevaja izmenični tok veliko slabše kot enosmerni tok.


Ker je vzrok za manjši tok pri enaki napetosti lahko le večja upornost in ker je ohmska upornost navitja v obeh primerih enaka, lahko sklepamo:


  • Tuljava se upira izmeničnemu toku poleg z ohmsko upornostjo navitja še z neko dodatno upornostjo.


Če v idealizirani tuljavi relativno majhno ohmsko upornost navitja, ki jo lahko izmerimo z Ω-metrom, zanemarimo, ostane le omenjena »dodatna« upornost, ki pa je prisotna le v primeru toka v ovojih tuljave. Vzrok te upornosti je torej povsem drugačen od vzroka ohmske upornosti (lastnosti snovi), zato je ne moremo izmeriti z Ω-metrom.


Do podobne ugotovitve kot v poskusu 3.1.6 smo prišli že pri spoznavanju napetosti lastne indukcije[1] v tuljavi, ki nasprotuje napetosti izvora in ovira tok, ki jo povzroča.


  • Vzrok upornosti tuljave v izmeničnem krogu je napetost lastne indukcije v ovojih tuljave.
  • Upornost tuljave, ki jo v izmeničnem krogu povzroča napetost lastne indukcije, imenujemo induktivna upornost[2] (XL).


Pri zanemarljivi ohmski upornosti navitja, znani sinusni napetosti na tuljavi in toku skozi tuljavo lahko induktivno upornost izračunamo z razmerjem maksimalnih ali, iz praktičnih razlogov, tudi efektivnih vrednosti napetosti in toka:Primer:

Tok skozi tuljavo z zanemarljivo ohmsko upornostjo navitja, ki je priključena na sinusno izmenično napetost 230 V, je 5 A. Kolikšna je induktivna upornost tuljave?


Opombe

  1. OE1, str. 236
  2. Tuljava se v izmeničnem krogu vede re-aktivno – deluje kot breme in generator oziroma ima povratni učinek. Zato upornosti tuljave v izmeničnem krogu pravimo tudi reaktanca.
3.1.2 Izmenični krog z idealizirano tuljavo 3.1.2.2 Časovni potek napetosti in toka.

Osebna orodja