e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
  • Glede na porabnike razlikujemo posamično, skupinsko in centralno kompenzacijo.
  • Pri posamični kompenzaciji razlikujemo glede na način vezave kondenzatorja vzporedno in zaporedno kompenzacijo.


SLIKA: Posamična kompenzacija porabnikov

SLIKA: Skupinska kompenzacija porabnikov


Posamična kompenzacija je najenostavnejša, saj je kondenzator priključen neposredno na vsak porabnik. Po odklopu porabnika se mora kondenzator v največ 60 s sprazniti na nenevarno napetost pod 50 V, zato so kondenzatorjem vzporedno vezani upori. Tako kompenzacijo uporabljamo za porabnike večjih moči (ca. 30 kW), pa tudi za kompenzacijo fluoroescentnih svetilk.

Skupinska kompenzacija je primerna za manjše porabnike. Pri tem ima skupina porabnikov skupno kompenzacijsko napravo.

Centralno kompenzacijo izvedemo, kadar imamo veliko porabnikov različnih moči, ki so vklopljeni različno dolgo. Regulator jalove moči vključuje/izključuje kondenzatorske baterije, kolikor je potrebno za kompenzacijo trenutne jalove moči.


SLIKA: Posamična kompenzacija porabnikov
9.2 Kompenzacija jalove moči električnih porabnikov

Osebna orodja