e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Če so pasivni dvopoli vezani zaporedno in priključeni na harmonični vir, imajo ti enak tok oziroma njemu pripadajoč kazalec
, njihove napetosti oziroma njim pripadajoče kazalce
pa določajo njihove impedance
:
. Kazalec napetosti
zaporednega vezja elementov je enak vsoti kazalcev delnih napetosti:


.


Ponuja se možnost vpeljave nadomestne impedance
,
, kar daNadomestna impedanca zaporedno vezanih bremen je enaka vsoti impedanc posameznih bremen. Zaporedni vezavi elementov priredimo strnjen element, ki ima impedanco Znad..2.2.1 Električni simbol kompleksnega elementa 2.2.3 Zaporedno vezje upora in tuljave

Osebna orodja