e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Polnilni tok kondenzatorja je sorazmeren hitrosti spreminjanja njegove napetosti. Takrat smo to zapisali s kvocientom prirastkov napetosti in časa, v mislih pa imeli kar najkrajši
. Po novem bomo to pisali z odvodom,brali pa: polnilni tok kondenzatorja je enak produktu kapacitivnosti in odvoda napetosti. Zaradi tega je diferencial napetosti enak produktu odvoda napetosti in diferenciala časa. Podobno bo s tokom in napetostjo pri tuljavi:Napetost tuljave je enaka produktu induktivnosti in odvoda toka, diferencial toka je enak produktu odvoda toka in diferenciala časa.


Moč pritekanja energije v električni element je enaka hitrosti spreminjanja energije (električne, magnetne ali toplote):Odvajajmo funkciji energij v kondenzatorju in tuljavi:
Upoštevali smo lastnosti odvajanja in dobili: moč polnjenja enega ali drugega elementa je vsakokrat enaka produktu toka in napetosti. Določene prednosti odvoda že vidimo, zapisi so preglednejši in nič ni več potrebno pripominjati, da je prirastek
čim krajši, saj je kot tak zajet že v sami definiciji odvoda.5.3 Odvod funkcije 5.4 Določen integral funkcije

Osebna orodja