e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 92: K opredelitvi odvoda časovne funkcije v trenutku
, ko prirastek
limitira k nič.
Imejmo časovno funkcijo
, ki podaja napetost, morda moč, tok, naboj ali energijo (slika 92). Izberimo bližnja trenutka
in
. Upati smemo, da si bosta blizu tudi funkcijski vrednosti
in
. Prirastek
je pomemben, verjetno pa tudi kvocient
, ki ugotavlja hitrost spreminjanja funkcije
. Informacija o njej bo najboljša takrat, ko bo interval
kar najkrajši, ko bo
limitiral k nič, kar povzema zapis:
. Če bo tako, se bo nekaj limitnega dogajalo tudi s kvocientom
. Ko se bo manjšal imenovalec
, se bo z njim manjšal tudi števec
, in upamo lahko, da bo k neki vrednosti limitiral tudi njun kvocient. Vrednost, h kateri stremi, imenujemo odvod funkcije
ob času
. Odvod pišemo takole:Znak »
« je okrajšava za limito, znak razlike »
« pa preide v diferencialni znak »
«. Novi, infinitezimalni količini
in
sta diferenciala neodvisne in odvisne spremenljivke. Ker je odvod funkcije
v splošnem tudi funkcija, se za odvod uporablja tudi nekvocientni zapis »
«. Diferencial
določa torej produkt odvoda
in diferenciala
.


Najpreprostejša je konstantna funkcija:
. Upodablja jo premica, ki je vzporedna abscisni osi. Pri vsakem intervalu
je
, odvod konstante je nič. Odvod linearne funkcije
je
, saj je
; o drugih več kasneje. Izpostavimo tudi nekaj lastnosti odvoda, te izhajajo iz definicije:
in
ter
.


Podpoglavja:


5.2 Kako analizirati prehodni pojav 5.3.1 Časovni odvodi in diferenciali v elektrotehniki

Osebna orodja