e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje

S časovno konstanto RC določen časovni potek napetosti na kondenzatorju RC člena je pogosta osnova delovanja npr. časovno odvisnih tranzistorskih stikal (slika 6.1.10).


Slika 6.1.10: Časovno odvisno, nastavljivo tranzistorsko stikalo

S tranzistorskim stikalom praviloma krmilimo elektronski sklop ali močnostni rele za vklop oziroma izklop električnega porabnika, npr. svetila, ventilatorja ... Če upoštevamo, da je potreben pogoj za prevajanje tranzistorja napetost UBE > 0,6 V, si lahko osnovni princip delovanje takega stikala razložimo tudi sami. V pomoč naj bo namig, da je v danem primeru časovna konstanta polnjenja kondenzatorja člena R1C, ki ga prek tipke za trenutek priključimo na 12 V, zelo majhna, časovna konstanta praznjenja istega kondenzatorja (R2 + Rp + R3) • C pa velika in nastavljiva s potenciometrom P.
6.1.3 Uporaba RC prehodnih pojavov 6.1.3.2 Integrator in diferenciator

Osebna orodja