e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje


Če je časovna konstanta zaporedne RC vezave (slika 6.1.8 a) veliko večja od časa trajanja napetostnega impulza ti na vhodu vezave, narašča napetost na kondenzatorju v času ti praktično linearno (poskus 6.1.2 in slika 6.1.8 b).


Slika 6.1.8: Integrator
  • Na RC členih s τ >> ti temelji delovanje generatorjev krmilnih napetosti žagastih oblik.
  • RC člen s τ >> ti je »pretvornik« konstantne napetosti v linearno naraščajočo. Imenujemo ga napetostni integrator[1].


Če pa je časovna konstanta RC člena (slika 6.1.9 a) veliko manjša od časa trajanja napetostnega impulza ti na vhodu vezave, se kondenzator v primerjavi s časom ti zelo hitro napolni. Posledica le kratkotrajnega toka polnjenja kondenzatorja pa je padec napetosti na ohmski upornosti v obliki kratkotrajne napetostne konice (slika 6.1.9 b).


Slika 6.1.9: Diferenciator
  • Na RC členih s τ << ti temelji oblikovanje kratkotrajnih napetostnih impulzov (konic) za proženje na primer tiristorjev in triakov ter krmiljenje nekaterih digitalnih vezij.
  • RC člen s τ << ti imenujemo diferenciator[2].


Opombe

  1. Integriranje je matematična operacija, integral konstante pa je linearna funkcija.
  2. Diferenciranje je obratna matematična operacija kot integriranje, diferencial konstante pa je nič.
6.1.3.1 Časovno krmiljeno stikalo 6.2 Prehodni pojavi v krogih z uporom in tuljavo

Osebna orodja