e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Spomnimo se opravil, ki so privedla do bilance moči v enosmernem vezju. V vezju smo tvorili produkte vejnih tokov in napetosti in ugotovili: vsota produktov je enaka nič, posamezen produkt pa je enak razliki bremenske in generatorske moči v veji. To smo strnili v sklep: vsota moči bremen je enaka vsoti moči virov. V izmeničnem vezju vsega tega ne kaže ponavljati, velja pa poudariti, da je tokrat smiselno tvoriti produkte kazalcev vejnih napetosti (
) in konjugiranih kazalcev tokov (
), deljenih z dve; produkt
pomeni takrat razliko kazalca moči bremena in kazalca moči generatorja v
-ti veji:S seštevanjem takšnih sumandov po vejah vezja in sklicevanjem na spojiščni zakon v kompleksni obliki bi v končnem dobili enačboiz nje pa še naslednje zveze:Da velja: Vsota kompleksnih moči bremen je enaka vsoti kompleksnih moči virov. Ali pa: vsota delovnih moči bremen je enaka vsoti delovnih moči virov in vsota jalovih moči bremen je enaka vsoti jalovih moči virov v vezju.3.8 Izmenično vezje z več viri 4 Realnost izmeničnih krogov (višji nivo)

Osebna orodja