e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 74: RLC vezje vzbujata dva harmonična vira.

Če so viri v vezju koherentni (enakih frekvenc), se opravil lotimo z metodami, ki jih poznamo že iz enosmernih vezij. Nekaj več dela nas čaka v primeru nekoherentnih virov. Vezje rešujemo s pomočjo kompleksnega računa in po korakih: prvič, kot da je aktiven le prvi, drugič le drugi vir in tako do zadnjega vira. Delne rešitve pretvorimo zatem v časovne zapise in jih kot takšne tudi seštejemo ter s tem pridobimo končno rešitev za napetosti in toke v vezju.


Zgled 4

Vezje elementov
s podatki
,
in
vzbujata vira z napetostma
in
(slika 74). Izračunajmo delovno moč v uporu. ⇒ Kazalca napetosti harmoničnih virov sta:
in
.

Admitance bremen so:


,


inNeznanka naj bo kazalec
potenciala zgornjega spojišča, ko za spodnjega izberemo potencial 0 V. Izrazimo kazalce tokov:

Vsota kazalcev vejnih tokov v tem spojišču je enaka nič:
Od tu sledi kazalec potenciala:Kazalec moči v uporu je:Delovna moč v uporu je 4,26 W, jalova moč pa je (seveda) enaka nič.3.7.9 Uporaba transformatorja 3.9 Bilanca moči v izmeničnem vezju

Osebna orodja