e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 3.1.22: Časovni potek moči v kapacitivnem izmeničnem krogu
Fotografija 36
Fotografija 46

V kapacitivnem izmeničnem krogu označujemo trenutno moč s qC, določena pa je s produktom trenutnih vrednosti napetosti in toka:Iz časovnih potekov napetosti in toka v kapacitivnem izmeničnem krogu (sl. 3.1.18) dobimo na že znani način časovni potek moči (sl. 3.1.22):


  • Časovni potek moči sinusnega izmeničnega toka ima v kapacitivnem izmeničnem krogu sinusno obliko z dvojno frekvenco[1] toka.


Pozitivna površina, ki jo v tem primeru oklene krivulja moči s časovno osjo v ¼ periode, predstavlja električno energijo, ki je v omenjeni četrtinki periode pritekla iz generatorja in se nakopičila v električnem polju[2] kondenzatorja.

Zaradi enakosti pozitivne in negativne površine se, podobno kot pri tuljavi, v naslednji četrtinki periode z usihanjem električnega polja v kondenzatorju (slika 3.1.29) nakopičena energija v celoti vrne v generator.


  • Na kondenzatorju se, podobno kot na tuljavi, električna energija ne pretvarja v energijo drugih oblik in se ne sprošča iz električnega kroga.
  • Energija se v kapacitivnem izmeničnem krogu brez učinka (jalovo), z dvojno frekvenco toka, le preliva iz generatorja v kondenzator in obratno. Imenujemo jo jalova energija.


Iz ugotovljenih razlogov imenujemo kapacitivno upornost jalova upornost, tok v kapacitivnem izmeničnem krogu jalovi tok in moč toka v kapacitivnem izmeničnem krogu jalova moč (QC).


  • V primeru faznega kota φ = - 90 ° je v izmeničnem krogu prisotna le jalova moč.ali tudiMoč izmeničnega toka v kapacitivnem krogu merimo enako kot v induktivnem krogu v varih.


Opombe
3.1.3.3 Odvisnost kapacitivne prevodnosti 3.2 Vezave upora, tuljave in kondenzatorja

Osebna orodja