e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje

Slika 3.1.20: Odvisnost toka od frekvence v kapacitivnem izmeničnem krogu
Slika 3.1.21: Odvisnost kapacitivne upornosti od frekvence in kapacitivnosti
Fotografija 40
Fotografija 41
Fotografija 42


Odvisnost kapacitivne prevodnosti lahko ugotovimo na podoben način kot pri induktivni upornosti.


Poskus 3.1.8:

Na sinusno izmenično napetost, npr. 6 V/200 Hz, priključimo prek A-metra kondenzator s kapacitivnostjo 1 μF.

a) Spreminjajmo frekvenco od 200 Hz do 1000 Hz in opazujmo jakost toka na A-metru (slika 3.1.20 a).

b) Pri frekvenci 200 Hz zamenjajmo kondenzator s kondenzatorjem 10 μF.


  • Tok pri konstantni kapacitivnosti in napetosti z naraščajočo frekvenco linearno narašča.
  • Tok pri konstantni frekvenci in napetosti z naraščajočo kapacitivnostjo linearno narašča.


Na osnovi dobljene odvisnosti toka lahko sklepamo o frekvenčni odvisnosti kapacitivne prevodnosti:


  • Kapacitivna prevodnost narašča premo sorazmerno s frekvenco in obratno.
  • Kapacitivna prevodnost narašča premo sorazmerno s kapacitivnostjo in obratno.


Razlaga ugotovljene odvisnost temelji na premo sorazmerni odvisnosti toka polnjenja kondenzatorja od kapacivnosti in hitrosti spreminjanja napetosti na kondenzatorju. Ugotovitevin matematična izpeljava, podobna kot pri tuljavi (<informacije>), vodita v zapis:


<informacije> Enačbo odvisnosti kapacitivne upornosti praviloma izpeljemo z višjo matematiko, informativno pa jo lahko izpeljemo tudi poenostavljeno na podoben način kot pri induktivni upornosti. Namesto z induktivnostjo in hitrostjo spreminjanja toka bomo operirali s kapacitivnostjo in hitrostjo spreminjanja napetosti. </informacije>Kapacitivna prevodnost je premo sorazmerna s frekvenco sinusnega toka in kapacitivnostjo kondenzatorja.


Podobno odvisnost kot smo jo pri tuljavi ugotovili za induktivno upornost, ugotavljamo pri kondenzatorju za kapacitivno prevodnost. Kapacitivno upornost XC pa lahko izračunamo z obratno vrednostjo kapacitivne prevodnosti:Kapacitivna upornost kondenzatorja je obratno sorazmerna s frekvenco sinusnega izmeničnega toka in kapacitivnostjo kondenzatorja.


Odvisnost kapacitivne upornosti od frekvence in kapacitivnosti kondenzatorja v grafični obliki prikazuje slika 3.1.21:


Induktivna in kapacitivna upornost sta si torej v določenih lastnostih podobni (navidezni, linearni), razlikujeta pa se v povzročanju nasprotnih faznih kotov in obratni frekvenčni odvisnosti.


Frekvenčna odvisnost kapacitivne prevodnosti oziroma upornosti je, podobno kot pri tuljavi, osnova za delovanje tonskih kretnic, frekvenčnih filtrov in podobno.


Primer:

1. Izračunaj kapacitivne upornosti kondenzatorja s kapacitivnostjo 10 nF pri frekvencah 50 Hz in 10 MHz.

50 Hz:

100 kHz:

Primer:

2. Kondenzator s kapacitivnostjo 5 μF je priključen na izmenično napetost 110 V/50 Hz. Kolikšen je tok v električnem krogu?Primer:

3. Kolikšno kapacitivnost mora imeti kondenzator, ki ima pri frekvenci 50 Hz kapacitivno upornost 398 Ω?3.1.3.2 Časovni potek napetosti in toka.. 3.1.3.4 Energija in moč v kapacitivnem izmeničnem krogu

Osebna orodja