e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje

Frekvenčno karakteristiko admitance Y(f) vzporednega nihajnega kroga lahko dobimo na osnovi izmerjenih tokov pri različnih frekvencah (poskus 7.3.4) in Ohmovega zakona


,


lahko pa tudi z računanjem po izrazuOb dejstvu, da je
, obliko navedene karakteristike prikazuje slika 7.3.12.


  • Oblika frekvenčne karakteristike admitance vzporednega nihajnega kroga je podobna obliki frekvenčne karakteristike impedance zaporednega nihajnega kroga.


S sliko frekvenčne karakteristike admitance smo tako le nazorneje prikazali lastnosti vzporedne vezave upora, tuljave in kondenzatorja v izmeničnem krogu.
7.3.2.2 Kakovost vzporednega nihajnega kroga 7.3.2.4 Tokovna resonanca

Osebna orodja