e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje

Za vzporedni nihajni krog velja enaka definicija kakovosti, le da je v tem primeru skupna količina za računanje moči napetost izvora. Paralelni upor Rp praviloma ni dejanski upor, ampak v paralelno vezavo transformirana izgubna upornost predvsem tuljave[1].


oziroma po ureditvi


  • Kakovost vzporednega nihajnega kroga je premo sorazmerna z v paralelno upornost transformirane izgubne upornosti tuljave in obratno sorazmerna z rektancama nihajnega kroga pri resonančni frekvenci.
  • Vzporedna upornost (prevodnost) zmanjšuje kakovost vzporednega nihajnega kroga in povečuje njegov tok (propustnost) pri resonančni frekvenci.


Tudi navedena enačba je sprejemljiva za kakovosti tuljave večje od 10. Še bolj korektni bi bili, če bi tako pri zaporednem kot pri vzporednem nihajnem krogu pri kakovosti nihajnega kroga upoštevali tudi realnost izvora napetosti.


Na osnovi spoznanj pri obravnavi vpliva kakovosti na obliko karakteristike zaporednega nihajnega kroga lahko narišemo frekvenčne karakteristike toka vzporednega nihajnega kroga za različne kakovosti (sl. 7.3.13).


Slika 7.3.13: Vpliv kakovosti na obliko frekvenčne karakteristike toka vzporednega nihajnega kroga
  • Čim večja je kakovost vzporednega nihajnega kroga, tem manjši je resonančni tok, tem ožji je frekvenčni zaporni pas in tem boljša je selektivnost nihajnega kroga.


Opombe
7.3.2.1 Frekvenčna karakteristika toka vzporednega nihajnega kroga 7.3.2.3 Frekvenčna karakteristika admitance vzporednega nihajnega kroga

Osebna orodja