e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje

Če rezultate meritev poskusa 7.3.4 prikažemo grafično, dobimo sliko frekvenčne odvisnosti (karakteristiko) toka vzporednega nihajnega kroga (slika 7.3.12).


  • Vzporedni nihajni krog slabo prepušča tok resonančne frekvence in frekvenc, ki so blizu resonančni frekvenci, tokove višjih in nižjih frekvenc pa bistveno bolje.


Če bi namesto izvora čiste sinusne napetosti na nihajni krog priključili izvor iz množice napetosti različnih frekvenc sestavljene napetosti, bi v nihajnem krogu bili toki višjih in nižjih frekvenc, toki resonančne frekvence in frekvenc, ki so blizu resonančni, pa bi bili močno dušeni.


Slika 7.3.12: Frekvenčna odvisnost toka vzporednega nihajnega kroga
  • Vzporedni nihajni krog je pasovni, zaporni frekvenčni filter.
  • Lastnost vzporednega nihajnega kroga, da iz množice možnih tokov različnih frekvenc »izbira« in zaduši le določene tokove, imenujemo selektivnost vzporednega nihajnega kroga.


Filtrske lastnosti vzporednega nihajnega kroga uporabljamo predvsem v radijski in TV tehniki v podobne namene, kot smo jih že omenili pri zaporednem nihajnem krogu.


Resonančno frekvenco vzporednega nihajnega kroga dobimo na podoben način kot za zaporednega, iz pogoja enakosti reaktanc, zato bomo končni izraz kar napisali:Toda pozor. Če je tuljava slabe kakovosti in bomo njeno nadomestno zaporedno vezavo pretvarjali v vzporedno, bo nekoliko spremenjena tudi induktivna reaktanca. Posledično bo tudi resonančna frekvenca nekoliko drugačna. Navedena enačba pa velja dovolj dobro za kakovosti tuljave večje od 10.


  • Področje frekvenc, katerih toke vzporedni nihajni krog slabo prevaja, imenujemo zaporni frekvenčni pas nihajnega kroga B (sl. 7.3.13).
  • Zaporni frekvenčni pas je področje frekvenc, v katerem tok v nihajnem krogu moč Pr ne naraste čez 2Pr oziroma tok ni večji od Ir√2.
  • Širina zapornega frekvenčnega pasu B je določena z razliko mejnih frekvenc zapornega področja fmzg in fmsp.Enačbo za neposredno računanje širine zapornega frekvenčnega pasu B dobimo na podoben način kot pri zaporednem nihajnem krogu.Vidimo, da kljub nasprotnima oblikama frekvenčnih karakteristik toka zaporednega in vzporednega nihajnega kroga obravnavamo njune lastnosti na podoben način.
7.3.2 Vzporedni električni nihajni krog 7.3.2.2 Kakovost vzporednega nihajnega kroga

Osebna orodja