e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 18: Produkt enotinih kazalcev predstavimo grafično z zavrtitvijo enega za kot drugega v pozitivni smeri.
Slika 19: Produkt kazalcev predstavimo grafično z zavrtitvijo prvega za kot drugega v pozitivni smeri in z množenjem z absolutno vrednostjo drugega.
Slika 20: Kvocient kazalcev predstavimo grafično z zavrtitvijo prvega za kot drugega v desno in z deljenjem tega z absolutno vrednostjo drugega.
V izvajanju, ki je vodilo k vpeljavi kazalca, smo pri preoblikovanju funkcije
prišli do zveze:Leva stran je kazalec, ki je enak produktu dveh kazalcev. Pomena kotov
in
za samo zvezo nista pomembna; zamenjajmo ju s kotoma
in
:Argument desnega kazalca je enak vsoti argumentov levih dveh, absolutne vrednosti vseh treh kazalcev pa so enake 1 (slika 18); zaključimo lahko, da je produkt operacija, ki vključuje vrtenje. Produktni kazalec pridobimo tako, da prvega zavrtimo v levo za kot
, ali pa drugega v isto smer za kot
. Če je kot
npr. negativen, pomeni, da je potrebno prvi kazalec zavrteti za
v desno.


Nekaj podobnega ugotavljamo tudi za produktni kazalec
kazalcev
in
:
.


Iz primerjave izrazov sledi:


in
.


Kazalec
dobimo tako, da množimo npr. kazalec
z
, dobimo kazalec


,


nato pa tega množimo še s
:


,


da se zavrti za kot
v pozitivni smeri (slika 19).


Zelo podobno je pri deljenju kazalcev. Za kazalec
pišemo:Števec in imenovalec smo množili s konjugiranim imenovalcem, dobimo:
.


Iz primerjave izrazov sledi:


.


Kvocient dveh kazalcev je spet kazalec; grafično ga dobimo tako, da prvega delimo z absolutno vrednostjo drugega in ga zavrtimo v nasprotni smeri za kot drugega kazalca (slika 20).1.3.4 »Prehitevanje in zaostajanje kazalcev« 1.3.6 Množenje in deljenje z »j«

Osebna orodja