e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 21: Množenje kazalca z j ali deljenje z
pomeni zavrtitev kazalca v pozitivni smeri za
, v nasprotnem pa zavrtitev v negativni smeri za kot
.
Pri kazalcih tokov in napetosti v vezju zavzema posebno mesto množenje z imaginarno enoto; upodablja jo kazalec, katerega fazni kot je enak
, saj jeKazalec
je kazalec, katerega fazni kot je
:Množenje kazalca
z
dá kazalec
, ki ima enako absolutno vrednost, glede na prejšnjega pa je zavrten v levo za
(slika 21). Kazalec
prehiteva kazalec A za 90 °. Podobno je pri množenju kazalca
z
; kazalec
je za kot
v desno zavrten prvotni kazalec. Ker jeje množenje kazalca z
enakovredno deljenju z
, množenje kazalca z
pa enakovredno deljenju z
.1.3.5 Grafično množenje (deljenje) kazalcev 1.3.7 Eulerjeva formula

Osebna orodja