e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje

Pot do izrazov za skupno induktivnost vzporedno vezanih tuljav (slika 5.2.6) je podobna kot pri zaporedni vezavi, zato napišimo le končne oblike le-teh:


Slika 5.2.6: Vzporedna vezava tuljav z medsebojno induktivnostjo


pri čemer velja »- 2M« v imenovalcu izraza za istosmiselno, »+ 2M« pa za protismiselno magnetno povezavo tuljav. Če pa je medsebojna induktivnost tuljav zanemarljiva (k ≈ 0 in M ≈ 0), dobimo:Primera:

Primer:

1. Izračunaj induktivnost zaporedno vezanih tuljav z induktivnostmi L1 = 200 mH in L2 = 300 mH, in sicer:
a) tuljavi nista magnetno sklenjeni in
b) tuljavi sta negativno magnetno sklenjeni s k = 0,2.Primer:

2. Tuljavi iz prvega primera priključimo v zaporedni vezavi na izmenično napetost 24 V / 1000 Hz. Izračunaj tok skozi tuljavi pri pozitivnem in negativnem medsebojnem magnetnem sklepu k = 0,2.
a) pozitivni magnetni sklepb) negativni magnetni sklep
5.2.1.2 Induktivnost zaporedne vezave tuljav 5.3 Realni transformator

Osebna orodja