e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje

V primeru magnetne povezave tuljav moramo v enačbi napetostne zanke električnega kroga z zaporedno vezavo tuljav (sl. 5.2.4) poleg napetosti lastne indukcije tuljav (UL = IXL) upoštevati tudi napetosti medsebojne indukcije.


Slika 5.2.4: Izmenični krog z zaporednima tuljavama in medsebojno induktivnostjo

V zaporedno vezanih tuljavah ima tok sicer isto smer, toda glede na smer navijanja tuljav se sklenjena magnetna pretoka lastnemu pretoku tuljave lahko prištevata ali odštevata.


  • Napetost medsebojne indukcije ima enako ali nasprotno smer napetosti lastne indukcije tuljave.
  • Razlikujemo pozitivni in negativni medsebojni magnetni sklep tuljav


Enačba napetostne zanke izmeničnega kroga z zaporednima tuljavama (slika 5.2.4) se potem glasi:L je skupna oziroma nadomestna induktivnost zaporedne vezave dveh tuljav, zato lahko zapišemo:  • Skupna induktivnost zaporedno vezanih in magnetno sklenjenih tuljav je enaka vsoti induktivnosti tuljav, povečani ali zmanjšani za dvakratno medsebojno induktivnost.


Če se z drugo tuljavo sklenjena magnetna pretoka Ф12 in Ф21 prištevata lastnima magnetnima pretokoma tuljav Ф1 in Ф2, sta tuljavi povezani magnetno istosmiselno, sicer pa protismiselno. Smiselnost magnetne povezave tuljav označujemo s pikami ob simbolih tuljav (slika 5.2.5).


Slika 5.2.5: lstosmiselna a) in b) ter protismiselna c) in d) magnetna povezava tuljav
  • Če električna toka vstopata v tuljavi na označenih koncih, sta tuljavi magnetno povezani istosmiselno, sicer pa protismiselno.


Zadnja ugotovitev omogoča fizikalno razlago, zakaj bifilarno[1] navitje žičnih uporov nima induktivnosti. Zaradi k ≈ 1 je magnetni sklep sklenjenega magnetnega pretoka popoln in je medsebojna induktivnost zaradi L1 = L2 = Lt kar


in zaradi protismiselne vezave tuljav


Če sta zaporedno vezani tuljavi na veliki medsebojni razdalji ali sta v zaprtih feromagnetnih jedrih ali pa sta osi tuljav med seboj pravokotni, medsebojne induktivnosti tuljav M ni (M ≈ 0). V tem primeru je skupna induktivnost tuljav kar  • Skupna induktivnost zaporedno vezanih in magnetno nepovezanih tuljav je enaka vsoti induktivnosti tuljav.


Opombe

  1. Dvojno navitje, ki omogoča tok v ovojih v nasprotnih smereh – navitje brez magnetnega polja.
5.2.1.1 Medsebojna induktivnost tuljav 5.2.1.3 Induktivnost vzporedne vezave tuljav

Osebna orodja