e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 3.2.7: Kazalčni diagram izmeničnega kroga z zaporedno vezavo upora, tuljave in kondenzatorja
Slika 3.2.8: Kazalčni diagrami izmeničnega kroga z zaporedno vezavo upora, tuljave in kondenzatorja
Fotografija 140

Kazalec skupne količine – toka I – narišemo na pozitivno vodoravno os koordinatnega sistema (sl. 3.2.7). Kazalce napetosti v krogu narišemo na enakih osnovah in na enak način kot v izmeničnem krogu z zaporedno vezavo upora in tuljave s tem, da na podoben način upoštevamo še vpliv kondenzatorja.


  • V izmeničnem krogu z zaporedno vezavo upora, tuljave in kondenzatorja sta kazalca padcev napetosti na tuljavi in kondenzatorju pravokotna na kazalec napetosti na uporu in nasprotno usmerjena.
  • Padca napetosti na tuljavi in kondenzatorju sta v protifazi (medsebojni fazni premik med njima je 180 º).
  • Efektivna napetost izvora je enaka geometrični vsoti efektivnih napetosti na uporu, tuljavi in kondenzatorju.


Geometrično vsoto kazalcev napetosti dobimo najpreprosteje tako, da najprej zaradi nasprotne usmerjenosti aritmetično odštejemo kazalca napetosti UL in UC, kazalec razlike ULUC pa geometrično prištejemo kazalcu napetosti UR.

Razmerje napetosti na induktivni in kapacitivni upornosti je odvisno od razmerja induktivne in kapacitivne upornosti. Možni so trije splošni primeri:

Kazalčne diagrame za navedene tri primere primerjalno prikazuje slika 3.2.8 a), b) in c):


  • V izmeničnem krogu z zaporedno vezavo upora, tuljave in kondenzatorja tok lahko prehiteva, zaostaja ali pa je v fazi z napetostjo izvora.
  • Zaporedna vezava upora, tuljave in kondenzatorja ima lahko značaj in lastnosti zaporedne vezave upora in tuljave, upora in kondenzatorja ali samo upora.
  • Fazni kot izmeničnega kroga z zaporedno vezavo upora, tuljave in kondenzatorja ima lahko poljubno vrednost med - 90 º in + 90 º.

3.2.2 Zaporedna vezava upora, tuljave in kondenzatorja 3.2.2.2 Trikotnik napetosti in upornosti.

Osebna orodja