e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 3.2.9: Trikotnik napetosti in upornosti zaporednega kroga z uporom, tuljavo in kondenzatorjem
Fotografija 181
Fotografija 182
Fotografija 183
Fotografija 184
Fotografija 185

Iz sl. 3.2.8 so razvidni trije možni splošni primeri značaja izmeničnega kroga z zaporedno vezavo upora, tuljave in kondenzatorja. Iz praktičnih razlogov se za nadaljnjo obravnavo odločimo za vezavo z induktivnim značajem (sl. 3.2.9).


Iz kazalčnega diagrama lahko izrišemo pravokotni trikotnik napetosti s stranicami U, UR in ULUC (sl. 3.2.9 a). Če stranice napetostnega trikotnika delimo še s skupno količino zaporednega kroga s tokom Idobimo trikotnik upornosti (sl. 3.2.9 b).


  • Napetosti in upornosti zaporednega kroga z uporom, tuljavo in kondenzatorjem tvorijo pravokotna trikotnika. Seštevamo jih geometrično.


Zaradi enostavnosti bomo pri obravnavi napetostnih trikotnikov sicer operirali z efektivnimi vrednostmi napetosti. Vemo pa, da napetostni trikotnik velja tudi za maksimalne vrednosti sinusne napetosti.


Računanje količin v zaporednem krogu z uporom, tuljavo in kondenzatorjem temelji torej na enakih pravilih kot v zaporednem krogu z upornostjo in tuljavo ali kondenzatorjem. Dodatno dejstvo je v nasprotni kateti trikotnika, ki je v tem primeru razlika dveh jalovih napetosti ali upornosti. Tudi v tem primeru lahko po Pitagorovem izreku zapišemo npr.:in kotne funkcije, npr.:Navedene in druge enačbe reševanja pravokotnega trikotnika omogočajo pri dveh znanih količinah trikotnika računanje tretje količine.


Preskusimo prvo od dobljenih enačb na rezultatih meritev poskusa 3.2.2:V primeru enakosti induktivne in kapacitivne upornosti ima obravnavani krog poleg lastnostiše druge zanimive lastnosti, ki pa jih bomo obravnavali v okviru poglavja o resonančnih[1] pojavih.


Primer:

1. Zaporedna vezava upora z upornostjo 30 Ω, tuljave z induktivnostjo 2 H in kondenzatorja s kapacitivnostjo 6 μF je priključena na izmenično napetost 230 V/50 Hz. Izračunaj tok in padce napetosti v električnem krogu. Kolikšen bi bil tok, če bi frekvenco spremenili tako, da bi se kapacitivna in induktivna upornost izenačili?

Primer:

2. Kolikšna mora biti kapacitivnost kondenzatorja, ki ga vežemo zaporedno z uporom z upornostjo 82 Ω in tuljavo z induktivnostjo 0,1 H, če želimo, da bo pri krožni frekvenci 10 4 s-1 vezava elementov povzročala fazni kot 25 º?
Opombe

  1. OE2, str. xx
3.2.2.1 Kazalčni diagram napetosti in toka 3.2.2.3 Zaporedna RLC vezava (interaktivna simulacija)

Osebna orodja