e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 3.2.14: Kazalčni diagram vzporednega RLC kroga
Slika 3.2.15: Kazalčni diagrami vzporednega izmeničnega kroga
Fotografija 136
Fotografija 156
Fotografija 157

Skupna količina elementom kroga je napetost U, na že znani način pa dobimo kazalčni diagram, ki ga prikazuje sl.3.2.14:


  • V vzporednem izmeničnem krogu z uporom, tuljavo in kondenzatorjem sta kazalca tokov tuljave in kondenzatorja nasprotno usmerjena in pravokotna na kazalec toka skozi upor.
  • Toka tuljave in kondenzatorja sta v protifazi.
  • Efektivni tok izvora je enak geometrični vsoti efektivnih tokov upora, tuljave in kondenzatorja.


Razmerje tokov tuljave in kondenzatorja je odvisno od razmerja induktivne in kapacitivne upornosti. Možni so trije splošni primeri:


ali
.


Kazalčne diagrame za navedene tri primere kaže primerjalno slika 3.2.15 a, b in c.


  • V izmeničnem krogu z vzporedno vezavo upora, tuljave in kondenzatorja tok lahko prehiteva, zaostaja ali pa je v fazi z napetostjo izvora (podobno kot pri zaporedni vezavi istih elementov).
  • Vzporedna vezava upora, tuljave in kondenzatorja ima lahko značaj in lastnosti vzporedne vezave upora in tuljave ali upora in kondenzatorja ali samo upora.


Vzporedna vezava upora, tuljave in kondenzatorja povzroča v izmeničnem krogu fazni kot med
in
:


.
3.2.4 Vzporedna vezava upora, tuljave in kondenzatorja 3.2.4.2 Trikotnik tokov in prevodnosti.

Osebna orodja