e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 3.2.16: Trikotnik tokov in prevodnosti vzporedne vezave upora, tuljave in kondenzatorja
Fotografija 118
Fotografija 119
Fotografija 120
Fotografija 121
Fotografija 122
Fotografija 123

Iz kazalčnega diagrama na sl. 3.2.15 izrišemo trikotnik tokov (sl. 3.2.16 a), z deljenjem njegovih stranic s skupno količino elementov U pa dobimo trikotnik prevodnosti vezave (sl. 3.2.16 b).


  • Toki in prevodnosti izmeničnega kroga z vzporedno vezavo upora, tuljave in kondenzatorja tvorijo pravokotna trikotnika.
  • Toke in prevodnosti vzporedne vezave upora, tuljave in kondenzatorja seštevamo geometrično.


Po pravilih za računanje v pravokotnem trikotniku lahko zapišemo:ali tudikar pri treh znanih količinah trikotnika omogoča računanje četrte količine. V medsebojnem odnosu kapacitivne in induktivne prevodnosti in posledično tudi tokov vzporedne vezave elementov (sl. 3.2.15) obstajajo tri možnosti:V vseh treh primerih admitanco vezave izračunamo na enak, zgoraj navedeni način. Zanimiv primer nastopi v primeru enakosti:  • Admitanca vzporedne vezave upora, tuljave in kondenzatorja je v primeru enakosti njunih jalovih prevodnosti najmanjša. Enaka je le delovni prevodnosti in ne povzroča faznega premika med napetostjo in tokom izvora.


V primeru enakosti induktivne in kapacitivne prevodnosti ima vzporedni vezava upora, tuljave in kondenzatorja, podobno kot zaporedna vezava, še druge zanimive lastnosti, ki pa jih bomo obravnavali pri resonančnih pojavih.


Primer:

Vzporedna vezava upora z upornostjo 750 Ω, tuljave z induktivnostjo 20 mH in kondenzatorja s kapacitivnostjo 100 nF je priključena na izvor sinusne napetosti frekvence 5 kHz. Izračunaj admitanco, impedanco ter fazni kot, ki ga vezava povzroča v električnem krogu.
Primer:

Izračunaj kapacitivnost kondenzatorja, ki ga moramo vezati vzporedno z vzporedno vezanima uporom z upornostjo 2,7 kΩ in tuljavo z induktivnostjo 200 μH, če želimo, da bo vezava pri krožni frekvenci 2,5 · 106 s-1 povzročala zaostajanje toka za napetostjo za 30º.
3.2.4.1 Kazalčni diagram napetosti in tokov 3.2.4.3 Vzporedna RLC vezava (interaktivna simulacija)

Osebna orodja