e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 1.11: Določanje trenutne vrednosti sinusne količine
Slika 1.12: Elektromagnetna indukcija napetosti
Slika 1.13: Kazalčni diagram sinusne količine
Slika 1.14 Radian
Slika 1.27: Kazalčni diagram napetosti

Slika 1.11 nakazuje, da sinusno količino lahko prikažemo pravzaprav samo z rotirajočim kazalcem.


  • Prikazu sinusne količine z rotirajočim kazalcem Umax, Imax ... v obratni smeri urinega kazalca pravimo kazalčni diagram.


Kazalčni diagram nas ne seznanja s sinusno količino tako nazorno kot časovni diagram. O njegovih prednostih pa se bomo prepričali, ko bomo v istem diagramu hoteli prikazati več sinusnih količin (slika 1.27). Časovni diagram takrat postane nepregleden, njegovo risanje pa zahtevno in zamudno.


  • V kazalčnem diagramu (sl. 1.13) predstavlja trenutno vrednost sinusne količine projekcija kazalca na vertikalno os koordinatnega sistema, kot kazalca pa merimo v radianih[1] (<informacije>, sl. 1.14).
  • Čas obhoda kazalca predstavlja periodo T sinusne količine.


Čim višja je frekvenca sinusne količine, tem krajša je perioda, tem hitreje se vrti kazalec kazalčnega diagrama. Hitrost vrtenja kazalca pa vodi do iskane drugačne oblike enačbe za trenutno vrednost sinusne količine.


  • Hitrosti vrtenja kazalca kazalčnega diagrama podajamo v elektrotehniki s kotno hitrostjo (ω). <informacije>
  • Kotna hitrost ima enoto rad/s, zato ji pravimo tudi krožna frekvenca.


Enačbi 1.2 in 1.3 lahko potem zapišemo v obliki:
Merjenje kotov v radianih nima vpliva na časovni diagram sinusne količine (sl. 1.12 b). Pri določanju vrednosti funkcije sinus pa je potrebno kalkulatorju »povedati«, da je kot podan v radianih.


Primer:

Sinusna napetost s frekvenco 50 Hz ima maksimalno vrednost 34 V. Izračunaj:
a) krožno frekvenco ω in
b) trenutno vrednost sinusne napetosti po času t = 7 ms (sl. 1.13).
a)b)


Enačbe, ki smo jih dobili za krožno frekvenco in trenutno vrednost sinusnih količin, so splošno veljavne, ne glede na način ustvarjanja sinusne količine.


Opombe

  1. radius, lat. = kotna enota
1.1.3.4 Kako dobimo sinusno električno napetost? 1.3 Efektivna vrednost sinusne količine

Osebna orodja