e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 80: »Simetričnih zvezda« kazalcev simetričnih faznih napetosti.
Slika 81: Običajna upodobitev kazalcev faznih napetosti simetričnega trifaznega sistema.
Če je
efektivna vrednost (treh) faznih napetosti, potem so kazalci napetosti simetričnega trifaznega sistema sledeči:


in
.


Za prvim kazalcem zaostaja drugi za kot
, tretji pa za kot
, ga torej prehiteva za
(slika 80). Kazalčni diagram oblikuje simetrična zvezda kazalcev faznih napetosti[1]; njeno najpogostejšo upodobitev dobimo, ko za kot
izberemo (kar smemo) 90°, da je fazni kot prvega kazalca 90°, drugega -30° oziroma 330°, tretjega kazalca pa -150° oziroma 210° (slika 81)[2]:


,
in
,


ali tudi:


,
in
.


Iz zadnjih zapisov in kazalčnih diagramov je razvidno, da je vsota kazalcev napetosti simetričnega trifaznega sistema enaka nič:
.Opombe

  1. Za simetrično zvezdo sta pomembna enakost dolžin in sosledje kazalcev, ne pa kot
    .
  2. Druga pogosta izbira je kot
    . Fazna kota drugih dveh sta -120° in 120°.7.3 Kazalci v elektroenergetiki 7.3.2 Kazalci medfaznih napetosti

Osebna orodja