e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 82: Simetrični zvezdi kazalcev faznih in medfaznih napetosti simetričnega trifaznega sistema; osenčen enakokrak trikotnik z vrhnjim kotom 120° določa razmerje med absolutnima vrednostma medfazne in fazne napetosti.

Fazne napetosti pač niso edine, ki jih ponuja trifazni sistem. Izkoristimo lahko tudi napetost med prvo in drugo sponko, napetost med drugo in tretjo in končno še napetost med tretjo in prvo sponko. Te tri napetosti imenujemo medfazne napetosti (slika 82):


,
in
.


Kazalci tvorijo enakokrake trikotnike (kraka ustrezata faznim, osnovnica pa medfazni napetosti). Kot med krakom in osnovnico je 30°, zato je absolutna vrednost
kazalca medfazne napetosti
-kratnik absolutne vrednosti
kazalca fazne napetosti:Kazalci medfaznih napetosti sledijo iz izbranih kazalcev faznih napetosti in definicije,


,
,
,


ali tudi:


,
in
.


Argument prve medfazne napetosti je 120°, druge 0° in tretje -120°[1].


Opombe

  1. Zapisa kazalcev napetosti se ne učimo na pamet. V spomin si vtisnimo le kazalčni diagram faznih napetosti, iz katerega moremo brž izluščiti kazalce medfaznih napetosti.7.3.1 Kazalci faznih napetosti 7.4 Trifazno breme v zvezdni vezavi z nevtralnim vodnikom

Osebna orodja