e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 41: Kompleksni diagrami toka, napetosti in moči na vhodu v harmonično vzbujano breme.‎

Pozornost pritegneta formuli za delovno in jalovo moč:Glede na Eulerjevo formulo bi bilo smotrno moči združiti v kompleksno moč
, katerega realni del bi pomenil delovno, imaginarni pa jalovo moč:Krajše izvajanje,in upoštevanje zveze med kazalcema napetosti in toka bremena,postreže z ugotovitvijo, da določajo kompleksno moč tudi produkt kazalca napetosti in konjugiranega kazalca toka oziroma njegove izpeljanke:Kompleksna moč
je potemtakem v tesni zvezi z impedanco bremena, kar se kaže tudi v njunih upodobitvah v kompleksni ravnini (slika 41).


Zgled 3

Kazalec toka skozi breme z admitanco
je
. Določimo kompleksno moč bremena. ⇒ Izračunamo impedanco bremena:Kompleksna moč je:Delovna moč
, jalova pa
.2.5.2 Jalova ali reaktivna moč 2.5.4 Navidezna moč

Osebna orodja