e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje

Zadnja, navidezna moč je definirana z absolutno vednostjo kompleksne moči:Imenovanje moči opravičuje zadnji zapis: če bi z instrumentoma, ki merita efektivno vrednost harmonične količine, merili tok in napetost bremena, bi produkt odčitkov posredoval zgolj navidezno (namišljeno) moč bremena.[1]


Zgled 4

Motorju iz predhodnih zgledov izračunajmo še navidezno moč. ⇒ Iz efektivnih vrednosti napetosti in toka sledi:lahko pa jo dobimo tudi s pitagorejsko vsoto delovne in jalove moči,


.


Opombe

  1. V enosmernem vezju je produkt napetosti in toka bremena enak njegovi moči; v izmeničnem vezju produkt
    deležov povrnjene in nepovrnjene električne energije ne loči, ju »enači«.2.5.3 Kompleksna moč 3 Zahtevnejše vezave v izmeničnem krogu (višji nivo)

Osebna orodja