e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje

Poskus 7.2.1:

Vzporedno vezavo kondenzatorja s kapacitivnostjo 0,1 μF in tuljave z induktivnostjo 38 mH priključimo prek upora z upornostjo 10 kΩ na generator kratkotrajnih napetostnih impulzov s frekvenco 100 do 300 Hz (slika 7.2.1). Na osciloskopu opazujmo obliko časovnega poteka izmenične napetosti v krogu.

Slika 7.2.1
  • Amplituda napetosti v nihajnem krogu pada in po določenem številu nihajev pade na nič.


V času trajanja napetostnega impulza generatorja se kondenzator napolni z energijo, ki po zaključitvi impulza zaniha v LC krogu. Zaradi delovne upornosti kondenzatorja in tuljave se pri vsakem nihaju del energije sprosti iz kroga v obliki toplote. O tem smo se prepričali že s poskusom 7.1.1.


  • Pri lastnem nihanju realnega nihajnega kroga energija postopoma zapusti krog v obliki toplote.
  • Delovni upornosti kondenzatorja in tuljave nihanje energije postopoma zadušita.
  • Dušenje nihanja povzroča padanje amplitude izmenične napetosti in toka v nihajnem krogu po eksponentni[1] zakonitosti (slika 7.2.2).
SSlika 7.2.2: Časovni potek napetosti in toka pri lastnem nihanju energije v realnem nihanjem krogu


Opombe

  1. naravna zakonitost prehodnih pojavov (e-kt )
7.1 Idealizirani nihajni krog 7.3 Vsiljeno nihanje energije v realnem nihajnem krogu

Osebna orodja