e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje

Vsiljeno nihanje je nihanje energije v realnem LC nihajnem krogu pod vplivom v krog vključenega izvora izmenične napetosti (slika 7.3.1). Ohmska upornost upora R na navedeni sliki praviloma predstavlja delovno upornost tuljave in kondenzatorja.


Slika 7.3.1: Vsiljeno nihanje v realnem izmeničnem krogu
  • Frekvenca vsiljenega nihanja energije je enaka frekvenci izmenične napetosti izvora in je lahko enaka ali različna kot frekvenca lastnega nihanja nihajnega kroga.
  • Energijo, ki prek delovne upornosti zapušča realni nihajni krog sproti, nadomešča izvor energije, zato sta amplitudi izmenične napetosti in toka v nihajnem krogu konstantni.


Glede na način dovajanja energije v nihajni krog razlikujemo zaporedni (sl. 7.3.2) in vzporedni nihajni krog (sl. 7.3.3).


Slika 7.3.2: Zaporedni nihajni krog
Slika 7.3.3: Vzporedni nihajni krog


Podpoglavja:


7.2 Lastno nihanje v realnem nihajnem krogu 7.3.1 Zaporedni električni nihajni krog

Osebna orodja