e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje

V elektroenergetskih in elektronskih napravah so upori, tuljave oziroma navitja in kondenzatorji pogosto v neposredni bližini drug drugega ali v bližini drugih elementov, prevodnih delov ohišja električne naprave in podobno.


Upori, predvsem večjih moči, se lahko izdatno segrevajo. Njihov vpliv na okolje bomo relativno enostavno preprečili z ustrezno namestitvijo znotraj naprave tako, da s proizvedeno toploto ne bodo škodovali drugim delom naprave. Drugih nevšečnosti pa od uporov v splošni praksi ne pričakujemo.


Kondenzatorji, razen nekaterih elektrolitskih izvedb, so za svoje okolje dokaj miroljubni. Njihovo segrevanje je za okolje praviloma zanemarljivo, električno polje pa praktično »ne pogleda« iz kondenzatorja. Še najbolj bi lahko govorili o medsebojnih vplivih kapacitivnosti vseh prevodnih delov naprave (tudi vodnikov), in sicer pri zelo visokih frekvencah reda GHz na področju elektronike. V splošni praksi se s takimi primeri srečujemo redkeje, zato se jih bomo le na kratko spomnili pri prehodnih pojavih.


Tuljave oziroma navitja pa svoje magnetno polje, če niso obdane s feromagnetnimi jedri, zaključujejo skozi prostor okrog sebe. To sicer znamo koristno uporabiti (delovanje transformatorja, elektromotorja, magnetnih vpenjalnikov in dvigal ... ), hkrati pa je to možnost za nagajanje okolju, ki je občutljivo na izmenično magnetno polje. Istočasno so tuljave, še zlasti zračne, občutljive na tuja magnetna polja. Zaradi navedenega bomo v nadaljevanju obravnavali predvsem medsebojni vpliv in vpliv na okolje tuljav oziroma navitij.


Podpoglavja:


5.1.3 Realni kondenzator 5.2.1 Medsebojni vplivi tuljav v izmeničnih krogih

Osebna orodja