e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Fotografija 162
Fotografija 186
Fotografija 187
Fotografija 188

Na splošno lahko izmerimo moč v trifaznem sistemu posredno s tremi enofaznimi W-metri oziroma z enim enofaznim W-metrom ter merjenjem in seštevanjem moči v štiri- ali trivodnem sistemu. Bolj praktično in točno je merjenje s trifaznim W-metrom, ki ima pri analogni izvedbi na isti osi tri merilne sisteme, odčitek pa je skupna moč.


Za merjenje moči v štirivodnem trifaznem sistemu s simetričnim bremenom zadostuje za merjenje delovne moči en W-meter (slika). Pri tem ni pomembno v katerega od treh tokokrogov je vključen W-meter, saj je skupna moč enaka trikratni moči kateregakoli faznega tokokroga trifaznega porabnika. Izmerjeno moč pomnožimo s tri ali pa je že izvedba W-metra taka, da množenje ni potrebno.


Moč v trivodnem nesimetričnem sistemu izmerimo posredno z metodo treh W-metrov, lahko pa tudi z dvema W-metrom s tako imenovano Aronovo vezavo dveh merilnikov moči na isti osi (slika).


SLIKA Aronova vezava dveh W-metrov


Če pri merjenju moči pričakujemo velike jakosti tokov in/ali visoke napetosti, uporabimo merilne transformatorje, s čimer razširimo merilno območje W-metra.


Danes že pretežno uporabljamo elektronske W-metre, ki zaradi svoje zasnove merijo moč posredno. Za to so potrebni merilni pretvorniki (slika).


Osnovni gradniki takih pretvornikov sta ločilni stopnji z merilnima transformatorjema, množilnik napetosti in toka ter ojačevalnik in pretvornik dobljenega signala v enosmerni tok, ki je premo sorazmeren z močjo, ki jo merimo.


Merilni pretvornik elektronskega W-metra
8.3.2 Moč trifaznega sistema zvezda-trikot 8.5 Trifazni elektromotor

Osebna orodja