e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Fotografija 104
Fotografija 105
Fotografija 106

V trifazni sistem napetosti v zvezdi lahko priključimo trifazni porabnik, katerega fazni porabniki so vezani v trikot (slika).


Fazni porabniki so v tem primeru priključeni na medfazne napetosti, zato so fazni tokovi porabnika √3 krat večji od faznih tokov v vezavi porabnika v zvezdi.


Moč tako priključenega porabnika je:
  • Moč trifaznega porabnika v trikotu, priključenega v sistem v zvezdi, je trikrat večja od moči porabnika v zvezdi, priključenega v sistem v zvezdi.


Zadnja ugotovitev je osnova za krmiljenje moči trifaznih porabnikov. S posebno izvedbo večpolnega stikala lahko namreč grelnike peči ali navitja trifaznega elektromotorja preklopimo (prevežemo) iz zvezde v trikot in tako povečamo moč porabnika na trikratno in obratno. Najpogosteje izvajamo tako krmiljenje moči pri zagonu močno obremenjenih trifaznih elektromotorjev (slika).


SLIKA Trifazni elektromotor z zagonskim stikalom zvezda-trikot
8.3.1 Moč trifaznega sistema s porabniki v zvezdi 8.4 Merjenje moči v trifaznih sistemih

Osebna orodja