e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Fotografija 203
Fotografija 204
Fotografija 29
Fotografija 30

Večnamenski merilnik, s katerim smo merili enosmerno napetost in tok, lahko uporabimo tudi za merjenje izmenične napetosti in toka. Ker priključitev večnamenskega merilnika kot V-metra ali A-metra in nastavitve merilnika pred priključitvijo že poznamo (OE1, str. 44 do 49), povejmo le še naslednje:


  • Pred priključitvijo V-metra ali A-metra postavimo izbirno stikalo merilnika na oznako za izmenično količino »~« (sl. 2.1)[1] .
  • Na prikazalniku merilnika odčitamo efektivno vrednost in, praviloma, frekvenco sinusne količine.


Na omenjeni način enostavno in zadovoljivo točno merimo izmenično napetost in tok relativno nizkih frekvenc. To je npr. na področju elektroenergetike in energetske elektronike, kjer se srečujemo s frekvencami od nekaj Hz do nekaj sto kHz.


Merjenje napetosti in toka zelo visokih frekvenc v elektroniki (področje MHz … GHz) je praviloma zahtevnejše opravilo, ki narekuje zmogljivejše merilnike in dodatno znanje merilca. Nekaj vzrokov za frekvenčno omejitev merilnega območja merilnikov izmeničnih količin bomo spoznali pri obravnavi lastnosti elektronskih elementov v izmeničnih krogih.


Opombe

  1. Sodobni inteligentni merilniki prepoznajo izmenično količino in se sami prilagodijo za njeno merjenje.
2 Merjenje izmeničnih električnih količin 2.2 Merjenje sinusnih količin z osciloskopom

Osebna orodja