e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje


Slika 3.3.2: Časovni potek navidezne moči v izmeničnem krogu
Fotografija 201
Fotografija 199
Fotografija 200

Za električno moč vemo, da je na splošno določena s produktom napetosti in toka. Na začetku tega poglavja smo se pri čisti delovni upornosti upora (φ = 0 °) in čisti jalovi upornosti tuljave ali kondenzatorja (φ = ± 90 °) seznanili s pojmom delovne (P) in jalove moči (Q).


Kaj pa lahko pričakujemo od poljubne vezave upora, tuljave in (ali) kondenzatorja, ki v izmeničnem krogu povzroča fazni kot 0 ° < φ < 90 ° ali 0 ° > φ > - 90 ° (sl. 2.2.2)?


Breme, zaporedno vezavo upora z upornostjo 30 Ω in tuljave z induktivnostjo 120 mH, priključimo na napetost 24 V / 50 Hz (sl. 3.3.1). Izmerimo napetost, tok in delovno moč izvora.


  • W- meter pokaže ca. 7 W.
  • Produkt napetosti in toka izvora U • I = 24 • 0,48 = 11,5 > 7.


  • Izvor napetosti deluje z večjo močjo od delovne. Imenujemo jo navidezna moč, označujemo jo z
    , merimo pa z
    (volt amperi).Za delovno moč vemo, da prek delovne upornosti (
) sprošča delovno energijo iz električnega kroga. Razlika navidezne in delovne moči pa tiči v dejstvu, da generator del svoje moči nameni tudi izmenjavi jalove energije s tuljavo.


Časovni potek trenutnih vrednosti navidezne moči (
) dobimo s produktom trenutnih vrednosti napetosti in toka izvora (
) – sl. 3.3.2:


  • Časovni potek moči (
    ) sinusnega izmeničnega toka ima sinusno obliko in dvojno frekvenco toka.


Podpoglavja:


3.2.4.3 Vzporedna RLC vezava (interaktivna simulacija) 3.3.1 Trikotnik moči

Osebna orodja