e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 79: Zvezdna vezava virov z nevtralnim (ozemljenim) in tremi faznimi priključki.
Distributer električne energije ponuja odjemalcu dostop do treh faznih vodnikov in nevtralnega vodnika in mu zagotavlja simetričen trifazni sistem napetosti: fazno napetost
med prvim faznim in nevtralnim, fazno napetost
med drugim faznim in nevtralnim in fazno napetost
med tretjim faznim in nevtralnim[1]. Zadnji, nevtralni vodnik je na nekaj mestih tudi ozemljen. Modelno vezje trifaznega sistema napetosti povzema vezava treh koherentnih harmoničnih virov z napetostmi
,
in
v zvezdni vezavi, ozemljeno spojišče pa ima potencial nič voltov (slika 79). Med sponkama 1 in 0 je napetost
, med sponkama 2 in 0 je napetost
, med sponkama 3 in 0 pa je fazna napetost
. Trifazna bremena priključujejo med te štiri sponke na različne načine, vendar o tem kasneje.


Opombe

  1. S preimenovanjem npr. prve napetosti v drugo, druge pa v prvo pridobimo simetrični trifazni sistem obratnega faznega zaporedja.7.2 Simetričen trifazni sistem napetosti 7.3 Kazalci v elektroenergetiki

Osebna orodja