e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje

Če ni posebej rečeno, se smatra, da je sistem napetosti pozitiven. Zanj takrat pišemo:

Sistemu rečemo simetričen trifazni sistem napetosti. Pridevnik simetričen se nanaša na enakosti amplitud in enakosti razlik med faznimi koti[1].


Opombe

  1. Sistem treh napetosti je na porabnikovi strani (resnici na ljubo) večkrat nesimetričen; osnovni razlog tiči v nesimetričnosti bremen. Različni toki izzovejo različne padce napetosti v vodnikih do generatorev, ti pa neenakost amplitud in razlik začetnih kotov napetosti na strani porabnika.


Podpoglavja:


7.1 Trifazni generator 7.2.1 Modelno vezje sistema trifaznih napetosti

Osebna orodja